Cuantumul ajutorului de șomaj

Cuantumul indemnizației de șomaj depinde de venitul brut care face obiectul asigurării pe care șomerul le-a câștigat în medie în ultimul an înainte de apariția dreptului la indemnizație de șomaj.

Cuantumul indemnizației de șomaj se bazează, în general, pe venitul brut asigurabil pe care șomerul l-a realizat în medie în ultimul an înainte de apariția dreptului la indemnizație de șomaj și care a fost decontat la încetarea raportului de muncă. Din acest salariu brut se calculează un salariu net forfetar, ținând cont de deducerile salariale pe care le suportă în mod obișnuit angajații (deducere calculată pentru contribuțiile și impozitele la asigurările sociale). Cuantumul ajutorului de șomaj pentru șomeri cu un copil în sensul legii fiscale este de 67%, pentru ceilalți șomeri este de 60% din acest salariu net forfetar.

Recunoașterea veniturilor suplimentare

Veniturile din munca lucrativa de mai putin de 15 ore pe saptamana sunt creditate in ajutorul de somaj dupa deducerea impozitelor, contributiilor de asigurari sociale si a cheltuielilor aferente veniturilor, precum si o indemnizatie de 165 euro.