Monitorul Oficial: steagului comunei Sânzieni, județul Covasna

Monitorul Oficial: steagului comunei Sânzieni, județul Covasna

Hotărârea nr. 529/2021 privind aprobarea modelului steagului comunei Sânzieni, județul Covasna

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 544 din 26 mai 2021. Formă aplicabilă la 27 mai 2021.
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 2 alin. (2) și art. 3 alin. (4) din Legea nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. –
(1) Se aprobă modelul steagului comunei Sânzieni, județul Covasna, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Descrierea și semnificațiile elementelor însumate ale modelului steagului comunei Sânzieni, județul Covasna, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Kelemen Hunor
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice
și administrației,
Cseke Attila Zoltan
București, 5 mai 2021.

Nr. 529.

ANEXA Nr. 1
MODELUL STEAGULUI
comunei Sânzieni, județul Covasna

Monitorul Oficial: steagului comunei Sânzieni, județul Covasna

ANEXA Nr. 2
DESCRIEREA ȘI SEMNIFICAȚIILE
elementelor însumate ale modelului steagului comunei Sânzieni, județul Covasna
Descrierea steagului

Modelul steagului comunei Sânzieni este format dintr-o pânză dreptunghiulară cu proporția între lățimea și lungimea steagului de 2/3, compusă astfel: pe fond alb este încadrată central stema comunei, în partea de sus lângă lance se află un brâu albastru, iar în partea dreaptă și în partea stângă se află câte un brâu roșu.

Deasupra coroanei murale este trecută denumirea unității administrativ-teritoriale “SÂNZIENI” cu litere negre, iar sub coroană denumirea acesteia în limba maghiară “KEZDISZENTLELEK” cu litere negre.

Steagul se fixează pe hampă în partea stângă, pe lățime.

Semnificațiile elementelor și ale culorilor steagului

Descrierea stemei

Stema comunei Sânzieni se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În câmp albastru, pe o terasă verde, se află o capelă argintie cu poarta neagră, cu un turn mijlociu mai înalt și turnuri mai mici în fiecare colț, cu acoperiș roșu, având în vârf câte o cruce.

Deasupra construcției se află un porumbel, aterizând cu aripile deschise, armat cu aur.

În dreapta sus se află un soare de aur, iar în stânga, o semilună de argint, în fază crescătoare.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificațiile elementelor însumate

Capela reprezintă Capela Sfântul Ștefan, construită în secolul al XIII-lea, ca loc de pelerinaj.

Terasa verde pe care se află capela face trimitere la muntele Perko, aflat în zonă.

Porumbelul simbolizează Sfântul Duh, de la care derivă denumirea așezării.

Soarele simbolizează curajul și demnitatea locuitorilor, iar luna, dorința de pace.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

Combinația cromatică folosită corespunde regulilor heraldice, iar culorile ce se regăsesc sunt:

– roșu simbolizează mărirea, bravura și generozitatea, puterea de viață și energia strămoșească, focul;

– alb (sau argint) desemnează atât absența, cât și suma tuturor culorilor. De aceea, se asociază vieții, luminii, divinității, purității;

– albastru (sau azur) reprezintă apa, dar și aerul, cel mai nobil element după foc, și simbolizează blândețea, frumusețea, noblețea și buna-credință.

Andrea Schmidt