Model de declaraţie pentru scutiri de impozit, pentru părinţii care au copiii înscrişi la școală, grădiniță sau creșă

Părinţii salariaţi beneficiază, din ianuarie 2023, de o scutire de impozit, indiferent de salariul pe care îl au, iar pentru asta trebuie să depună o declaraţie pe proprie răspundere.

Deducerea personală suplimentară de impozit se acordă pentru fiecare copil înscris la creșă, grădiniță sau școală, informează Federația Națională a Părinților. 

Ordonanța Guvernului nr. 16 din 15 iulie 2022 a modificat Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Prevederile referitoare la deducerea personală suplimentară au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2023. Articolul 77 din Ordonanța menționată mai sus se modifică astfel:

Părinţii vor primi o deducere personală suplimentară din impozit pe venit de 100 de lei, pentru fiecare copil înscris la creșă, grădiniță sau școală, indiferent de salariu.

În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, atunci deducerea personală suplimentară se acordă unuia dintre părinți.

Părintele trebuie să prezinte o declarație pe propria răspundere la angajator.

În cerere, părinții au de completat următoarele câmpuri:

  • numele și prenumele părintelui;
  • adresa de domiciliu;
  • CNP-ul părintelui;
  • numele și prenumele copilului;
  • data nașterii a copilului;
  • CNP-ul copilului;

Potrivit documentului, la declarația pe propria răspundere vor fi anexate următoarele: 

  • copia de pe cartea de identitate a angajatului
  • copia de pe certificatul de naștere al copilului
  • adeverința de la unitatea de învățământ unde este înscris copilul.

Concret, Ordonanța de Urgență nr. 16 din 15 iulie 2022 stabilește că deducerea personală suplimentară se acordă părinților care au salarii, indiferent de nivel, iar copilul este înscris într-o unitate de învățământ.

(10) Deducerea personală suplimentară se acordă astfel:

a) 15% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru persoanele fizice cu vârsta de până la 26 de ani, care realizează venituri din salarii al căror nivel este de până la nivelul prevăzut la alin. (3);

b) 100 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani, dacă acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora.

(11) Prin părinte, în sensul alin. (10) lit. b), se înțelege: părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, adoptatorul, persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției, persoana care are în plasament copilul sau în tutelă, persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare“, se arată în textul OUG.

Acte necesare pentru deducerea suplimentară de 100 de lei

În situația în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară se acordă unuia dintre părinți. 

Părintele trebuie să prezinte documentul care să ateste înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și o declarație pe propria răspundere.

(12) În cazul în care copilul este întreținut de ambii părinți, deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) se acordă unuia dintre părinți prin prezentarea documentului care atestă înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și a unei declarații pe propria răspundere din partea părintelui beneficiar“.

Ce se întâmplă dacă părintele desfășoară activitatea la mai mulți angajatori

În cazul în care părintele are mai multe locuri de muncă, el are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator, potrivit edupedu.ro.

(13) În situația în care părintele desfășoară activitate la mai mulți angajatori, în plus față de documentele prevăzute la alin. (12), părintele care beneficiază de deducerea personală suplimentară prevăzută la alin. (10) lit. b) are obligația să declare că nu beneficiază de astfel de deduceri de la un alt angajator“, se mai arată în textul OUG.

erichmocanu

a început munca de jurnalist după ce a observat ca abuzul asupra cetățeanului si sclavia este peste tot. Erich Mocanu este unul din fondatorii organizației AEBS.org, organizație germana-romana ce se ocupa de apărarea drepturilor omului si combaterea acestor fapte. emTV si-a propus sa facă public toate aceste fapte, pentru a arata ca realitatea este cu totul alta si nu așa cum ne mint politicienii. Hai si pe: https://facebook.com/erichmocanu Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/JhBQgMpmb836KaKOpstNuM Twitch: https://twitch.com/erichoficial TikTok: https://tiktok.com/@erichmocanu