Rezidenta Fiscala – erichmocanutv te informeaza si iti da formularele

Cine este obligat sa ai anunțe rezidenta fiscala?

Fiecare cetățean ce pleacă din Romania in alta tara pentru o perioadă mai lunga de 183 de zile, are pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligaţia depunerii ,,Chestionarului pentru stabilirea rezidenţei fiscale la plecarea din România” începând cu data de 01.01.2012, data intrării în vigoare a OMFP nr.74/2012, abrogat prin OMFP 1099/2016 şi a OG.nr.30/2017.

FlexRent Transporte

FlexRent Transporte GmbH, http://www.flexrent.de

Cine nu este obligat sa depună rezidenta fiscala?

cetățenii români care lucrează în străinătate, ca funcționari sau angajați ai statului român într-un stat străin.

Cum pot demonstra rezidenta fiscala?

In vederea stabilirii rezidentei fiscale este nevoie de următoarele documente in Dosar:

  • Copie de la Actul de Identitate sau Pașaport

Toate documentele menționate mai sus trebuie depuse la biroul ANAF din orașul unde ați locuit in Romania. Daca nu sunteți in Romania, puteți sa împuterniciți pe cineva, ce poate sa ajungă si sa depună dosarul.