Se poate face act de vânzare-cumpărare fără succesiune – noi îți spunem cum!

În caz că te întrebi dacă se poate face act de vânzare-cumpărare fără succesiune ai ajuns unde trebuie. În acest articol vei afla aceste informații. Când cineva moare, există o serie de moduri prin care te poți ocupa de bunurile imobiliare ale acelei persoane. Iată așadar care sunt acestea precum și dacă se poate face act de vânzare-cumpărare fără succesiune.

Se poate face act de vânzare-cumpărare fără succesiune

După moartea unei persoane, moștenirea revine moștenitorilor de drept, respectiv soțului supraviețuitor și rudelor defunctului, în următoarea ordine:

 • descendenți – primul ordin de moștenitori
 • ascendenții și rudele colaterale privilegiate – ordinul II de moștenitori
 • ascendenți ordinari – ordinul trei de moștenitori
 • rude colaterale obișnuite – ordinul al patrulea de moștenitori.

Dreptul la moștenire

Descendenții și ascendenții au dreptul la moștenire indiferent de gradul lor de relație cu defunctul, în timp ce rudele colaterale au dreptul la aceasta până la gradul al patrulea.

La moștenire prin drept de reprezentare pot lua parte numai descendenții copiilor defunctului și descendenții fraților defunctului. În cazul reprezentării, moștenirea se repartizează pe linie parentală. Dacă o linie are mai multe ramuri, subdiviziunea are loc în cadrul liniei, împărțind în mod egal partea datorată a moștenirii. Soțul supraviețuitor participă la succesiune împreună cu oricare dintre ordinele moștenitorilor de drept în următoarea proporție:

 • 1/4 din avere, dacă restul trece la urmași
 • 1/3 din avere, dacă restul trece către ascendenții privilegiați și rudele colaterale privilegiate
 • 1/2 din avere, dacă restul trece fie ascendenților privilegiați, fie rudelor colaterale privilegiate
 • 3/4 din avere, dacă restul trece fie ascendenților obișnuiți, fie garanților obișnuiți.

Soțul supraviețuitor poate avea dreptul de a locui în locuința conjugală și poate moșteni și mobilierul de uz casnic și aparatele de uz casnic comun.

Moștenirea după moartea unei persoane

Având în vedere valoarea bunurilor imobiliare este foarte important ca moștenitorii legali să asigure bunul după decesul persoanei în numele căreia este înregistrat. Trebuie să se parcurgă formalitățile legale pentru a obține dreptul de proprietate asupra unei proprietăți.

Formalitățile pot diferi în funcție de natura proprietății, drepturile unei persoane asupra acesteia, numărul de moștenitori legali și altele. Iată așadar cum și ce să faci atunci când moștenești o proprietate.

Act de vânzare cumpărare fără succesiune

Dacă în proprietatea unei persoane decedate intră un imobil de tip teren, construcție sau apartament, succesiunea acelei persoane trebuie să se facă obligatoriu. Bunul va putea fi vândut doar de către moștenitori.

Consimțământul nu poate fi exprimat de către o persoană decedată. De asemenea, deoarece nu poate semna, nu poate nici să fie parte dintr-un contract. Așadar, nu se pot face vânzări, donații sau partaje, fără dezbaterea tuturor succesiunilor necesare, pentru ca doar persoanele care sunt în viață să rămână proprietari.

Obligativitatea succesiunii

Pentru unii, moștenirea unei persoane nu pare importantă. Chiar și la zeci de ani de la deces, cei care au preluat bunurile se pot confrunta de necesitatea unui titlu de proprietate, pentru bunurile pe care le-a dobândit de la defunct.

Așadar, este obligatorie dezbaterea unei succesiuni în cazul în care se dorește să se vândă, ipotecheze, partajeze, doneze sau închirieze un imobil. La fel se procedează și în următoarele cazuri:

 • dacă se dorește să se înstrăineze sau să se utilizez un autoturism
 • dacă se dorește să se intre în posesia unei sume de bani, aflată la bănci, pe numele defunctului
 • dacă se dorește să se preia contractul de concesiune a unui loc de veci.
erichmocanu

a început munca de jurnalist după ce a observat ca abuzul asupra cetățeanului si sclavia este peste tot. Erich Mocanu este unul din fondatorii organizației AEBS.org, organizație germana-romana ce se ocupa de apărarea drepturilor omului si combaterea acestor fapte. emTV si-a propus sa facă public toate aceste fapte, pentru a arata ca realitatea este cu totul alta si nu așa cum ne mint politicienii. Hai si pe: https://facebook.com/erichmocanu Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/JhBQgMpmb836KaKOpstNuM Twitch: https://twitch.com/erichoficial TikTok: https://tiktok.com/@erichmocanu